onsdag 17 februari 2010

Naturvårdsverket ger bidrag åt scouterna

Scouterna satsar på friluftsliv för unga som har funktionsnedsättning"Scouterna ska se till att det blir enklare för unga med funktionsnedsättningar att komma ut i naturen. Och nu får man hjälp av Naturvårdsverket som ger ett bidrag på 580 000 kronor.

- Friluftsorganisationerna gör ett fantastiskt arbete för att ge människor ökade möjligheter till utevistelse och därmed hälsa och kunskap om naturen, säger Maria Ågren, generaldirektör för Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket delar i år ut nästan 25 miljoner kronor i statsbidrag till friluftsorganisationer.
Ett av det största bidragen går till Svenska Scoutrådets projekt.

Även i övrigt är det stort fokus på barn och unga i årets bidrag."Källa: Föräldrarkrafts hemsida ( http://www.foraldrakraft.se/fritid-och-kultur/scouterna-satsar-pa-friluftsliv-for-unga-som-har-funktionsnedsattning.html)


Väldigt kul tycker jag att se att man bjuds in att delta i fritidsaktiviteter. Hoppas att bidraget används väl. Alla behöver komma ut i naturen och känna trygghet och lugn där. Själv blir jag lätt stressad på grund av dålig balans och svårigheter att hitta och orientera mig.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar